Saklig søndag med Bjørn Samset

2070: alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den.

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

2070: alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den.

Det er mange som mener mye om klimakrisen. Men, for at argumenter skal veie tungt, må det ligge kunnskap bak. Å forstå hvordan vi mennesker påvirker klima og forårsaker klimaendringer er imidlertid komplisert, selv for den beste. Hvordan kan vi lære å snakke sammen om disse utfordringene utfra en felles kunnskap – uten å gå i skyttergravene?

Bjørn Samset regnes som en av verdens ledende klimaforskere, ansatt ved CICERO – senter for klimaforskning. I sin bok 2070 klarer han kunststykket å forklare klimaforskningen på en måte som gjør den lesbar for oss alle. Han viser hvordan vi er havnet i dagens situasjon. Han forklarer vitenskapen og klimasystemene vi må forstå – og hvor ille det kan gå hvis vi ikke handler. Men ikke minst, gir han oss et kart for veien videre. For den finnes.

I 2018 ble Samset tildelt Norges forskningsråds formidlingspris, og det med rette. Dette er forskningsformidling på sitt beste. Søndag 12. juni gjester han Litteraturhuset. Stikk innom’a!

Norli Litteraturhuset Litteraturhuset Skram Gratisbilletter legges ut 6. mai 00.00 https://litteraturhuset.ticketco.events/no/nb/e/saklig_soendag_med_bjoern_samset_om_klimakrisen

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!