Psykoterapi og Jon Fosse: Å gi stemme til det usigelige

Foredrag av Sigmund Karterud

Sigmund Karterud

Foredraget vil handle om møte mellom psykoterapi og Jon Fosses forfatterskap. En tydelig tematikk i forfatterskapet handler om kilden til åndelig liv. Dette må også psykoterapeuter ta stilling til. Psykoterapeuten strever med å transformere natur til kultur gjennom dialog. En forfatter som Jon Fosse strever med «skrivaren» som gjennom sitt verk «let mystikken oppstå». Å skrive er noe annet enn å føre en terapeutisk dialog. Likevel er det noen berøringspunkter. Tydeligst kommer det til uttrykk gjennom drømmen. Hvor kommer drømmen fra og hva skjer med drømmeren når drømmen blir fortalt til en annen? I foredraget vil kunsten å drive psykoterapi møte kunsten å skrive. Spesielt vil det handle om psykoterapi i gruppe, gruppeanalyse, der terapeuten og gruppemedlemmene, lik forfatteren, regissøren og skuespillerne, kan skape situasjoner der «ein engel går gjennom scenen».

Sigmund Karterud er professor i psykiatri. Hans forfatterskap har spesielt handlet om selvets filosofi og psykologi, om personlighet og personlighetsforstyrrelser, gruppeanalyse, mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT).

Arrangeres i samarbeid med Institutt for Gruppeanalyse og Gruppepsykoterapi og Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening.

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Nedjma?

This event will take place in Nedjma. Nedjma er en mellomstor sal i Litteraturhusets tredje etasje.

Bilde av salen Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset med tomme stolrader.

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!