Profet i Amerika

Nærlesning av Whitman, Guthrie og Dylan

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

En ny tid vil komme: solidaritetens og kollektivets tidsalder, hevdet den amerikanske poeten Walt Whitman. I kjølvannet av den amerikanske borgerkrigen, og i skuffelse over sin egen samtid, satte han sin lit til diktningen. Sangpoetene Woody Guthrie og Bob Dylan fulgte senere i Whitmans tradisjon. De lot seg inspirere av hans ønsker, håp og profetier for et samtidig og fremtidig Amerika. Var dette de demokratiske dikterne Whitman profeterte om?

Harald Bloom utpekte Whitman som selve sentrum i den amerikanske kanon, mens Guthrie og Dylan står trygt plassert som to av de største sangpoetene på det amerikanske 1900-tallet. I kveld kommer kritiker og stipendiat Kaja Schjerven Mollerin til Litteraturhuset for å fortelle om tre folkepoeter som alle hadde Amerika som sitt store tema.

Kjelleren Litteraturhuset Nærlesning av Whitman, Guthrie og Dylan

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!