Private aktører i offentlig velferd og innovasjon: Hva er problemet?

Velferdsprofitører eller velferdsinnovasjon? Hva sier forskningen om private aktører i offentlig innovasjon? Og er kommuner egentlig rigget for innovasjon? Forskere og praktikere vil diskutere muligheter og utfordringer.

tegninger og lekebiler

SAMSVAR-seminarene er en arena for meningsutveksling mellom praksis, politikk og forskningsfeltet.

Utgangspunktet for dette frokostseminaret er prosjektet Familieparter, der SOS Barnebyer, Ferd sosiale entreprenører og tre kommuner har samarbeidet om å utvikle og prøve ut et tiltak for barnevernstjenesten.

Vi spør: Hva er utfordringene og mulighetene ved bruken av private initiativ og effektkontrakter på ulike områder av offentlig virksomhet?

Program

08:00-08:30 Frokostservering.

08:30-09:00 Forskerne innleder, se nedenfor.

09:00-09:15 Kommentarer fra Redd Barna, byrådet og Ferd sosiale entreprenører, se nedenfor.

09:15-10:00 Panelsamtale og spørsmål fra salen.

Faglige innledere

Eirin Pedersen, forsker ved Abeidsforskningsinstituttet AFI og leder av prosjektet Family Partner, prosjektet vil utvikle og forbedre tjenestene for barn som vokser opp med risiko for mishandling, som er en av de mest sårbare gruppene i samfunnet.

Siri Yde Aksnes, seniorforsker ved Abeidsforskningsinstituttet AFI, har forsket på samarbeidet mellom Nav og sosiale entreprenører.

Kjersti Isaksen, PhD-stipendiat ved Høgskolen i Innlandet "Når samarbeidsløsninger blir forsøkt realisert - praktiske utfordringer og barrierer".

Kommentatorer

Sunniva Holmås Eidsvoll, SV, tidligere byråd for oppvekst og kunnskap

Henriette Skretteberg, Utviklingssjef, sosial impact, Ferd Sosiale Entreprenører

Bente Jørgensen, Programrådgiver i SOS-barnebyer Norge

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Berner?

This event will take place in Berner. Berner-kjelleren er en mellomstor sal i underetasjen på Litteraturhuset.

Bilde av salen Berner i kjelleren på Litteraturhuset, med et portrett av Mia Berner på veggen.

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!