Partilederforedrag: Siv Jensen (Frp)

By mot land?

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

By mot land? By mot land?

Den 9. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Ettersom valgdagen nærmer seg, snevres rommet for lengre resonnementer, ideologiske avveininger og store veivalg inn. Litteraturhuset ønsker å speile en høyere himmel over valget og har invitert partilederne til å holde hver sitt foredrag om deres visjoner for framtida. De får én time hver, uten avbrytelser eller tabloide spørsmål, og tvinges til å fokusere på de lange linjene.

Alle partilederne har fått beskjed om å ta utgangspunkt i følgende tre spørsmål:

• Hva mener du er vår tids største utfordringer, og er demokratiet og politikerne i stand til å løse dem?

• Hva skal vi leve av og hvor foregår verdiskapningen i framtida?

• By mot land? Hvordan ser det ut i norske bygder og byer om tretti år?

Foredragene vil også sendes i NRK P2, kl. 10.00 hver dag fra 12. august. Foredragene sendes i samme rekkefølge som de holdes.

Litteraturhuset Wergeland

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!