Partilederforedrag 2013

Under en høyere himmel

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Ettersom valgdagen nærmer seg, snevres rommet for ideologi, lengre resonnementer og store veivalg inn. Litteraturhuset ønsker å speile en høyere himmel over stortingsvalget 2013, og har invitert partilederne til å holde hvert sitt foredrag om ideologi og visjoner for framtida.

Alle partilederne har fått beskjed om å ta utgangspunkt i følgende tre spørsmål:

  • Hvordan ser du ditt parti i lys av de politiske og ideologiske tradisjonene fra det tjuende århundre?
  • Hvilket samfunn ønsker ditt parti å skape?
  • Hvordan ser Norge ut om ti år dersom ditt parti får styre alene?

Foredraget vil bli strømmet på www.nrk.no (http://www.nrk.no/). Les mer og se datoer for de andre foredragene her (/partilederforedrag).

Wergeland Litteraturhuset Under en høyere himmel Gratis

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!