Panelsamtale: Srebrenica som europeisk folkemord?

Neste år er det 30 år siden folkemordet i Srebrenica. I hvilken grad har Srebrenica blitt en del av europeisk historieforståelse og på hvilke måter påvirker folkemordet nasjonal, regional og kontinental politikk i dag?

Banner

Panelet:


Sylo Taraku er forfatter, skribent og rådgiver i tankesmien Agenda. En sentral del av Sylos forfatterskap har vært å aktualisere oppløsningen av Jugoslavia i samtidens europeiske politiske landskap. I fjor ga han ut boken «Krigens kontinent: Europa etter den kalde krigen», hvor han trekker paralleller mellom oppløsningen av Jugoslavia og den pågående krigen i Ukraina.


Amina Selimovic har doktorgrad i teologi fra Universitetet i Oslo, og jobber til daglig som seniorrådgiver ved 22.juli senteret. Hun er også et tidsvitne fra den etniske rensingen i områdene rundt Prijedor i 1992.

Jon Kværne jobber som oversetter, og har blant annet oversatt den dokumentariske romanen om folkemordet i Srebrenica «Beara» (av Ivica Djikic), til norsk. Han har vært dypt engasjert i politiske forhold på Vest-Balkan i en årrekke, og skrevet en rekke kronikker i norske aviser på tema.


Ordstyrer: Edin Kozaric, stipendiat ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, Oslomet.

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Skram?

This event will take place in Skram. Skram er den nest største salen på Litteraturhuset, lokalisert i andre etasje.

Bilde av salen Skram på Litteraturhuset med tomme stolrader

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!