Panelsamtale med årets Raftoprismottaker: Defence for Children International-Palestine.

Raftoprisen 2023 tildeles Defence for Children International-Palestine (DCIP) for deres arbeid med å forsvare og fremme barns rettigheter.

Icon of a placeNedjma

Icon of an id badge

Organised byRaftostiftelsen

Icon of a ticket

Free

Rød plakat med teksten The Rafto Prize 2023

Raftoprisen 2023 tildeles Defence for Children International-Palestine (DCIP) for deres arbeid med å forsvare og fremme barns rettigheter. I over 30 år har DCIP gransket og dokumentert alvorlige menneskerettsbrudd mot barn og holdt israelske og palestinske styresmakter ansvarlige for universelle menneskerettsprinsipp. I sitt arbeid har de kjempet for å fremme barns rettigheter gjennom dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd og juridisk bistand til barn som lever i det okkuperte palestinske territoriet.

I år inviterer vi dere til en spennende panelsamtale hvor prismottaker sammen med andre vil diskutere deres arbeid med å hjelpe barn i møte med et rettssystem i et krigsherjet område og med å dokumentere grove menneskerettighetsbrudd om barns rettigheter. Raftostiftelsen ser frem til en interessant panelsamtale for å diskutere et tema, viktigere enn før.

Paneldeltakere vil bli annonsert fortløpende.

Dørene åpner 18:45.

Se Facebookarrangement

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Nedjma?

This event will take place in Nedjma. Nedjma er en mellomstor sal i Litteraturhusets tredje etasje.

Bilde av salen Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset med tomme stolrader.

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!