Østlandsk lærerstevne: Lekegod eller kommunegrå?

Kurs med Terje Melaas.

Bilde av en lærer som underviser elever
Foto: Privat

  • Hvordan identifisere kvalitetsforskjeller på lekegodhet?
  • Observere, analysere og støtte leken på lekens premisser – hvordan?
  • Lek, psykososialt barnehagemiljø og forebygging av undertrykkelse.
  • Gutt voldsom – gutt plagsom?
  • Voksenkulturens ansvar.
  • Lek og språk.
  • Voksenkultur som tenker lek i alle fagområder og situasjoner – hvordan?

Terje Melaas er Lekeombud i Norge, og er opptatt av hvordan personalet i barnehager, SFO og skoler kan støtte barn til å leke. Terje har skrevet en rekke artikler og bøker om temaet.

Arrangementet er en del av Østlandsk lærerstevne: en uavhengig, ideell organisasjon som har som formål å samle skolefolk, barnehagepersonell og andre interesserte til kurs, orienteringer og drøftinger av aktuelle skole- og utdanningsspørsmål.

Østlandsk lærerstevne tilbyr en stor bredde i kurs og foredrag og arrangeres i nært samarbeid med OsloMet – Storbyuniversitetet. Stevnet ble arrangert første gang i 1931, og årets utgave er det 87. i rekken.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Wergeland?

This event will take place in Wergeland. Wergeland er Litteraturhusets storstue, med amfi og stolrader.

Bilde av Litteraturhusets hovedsal Wergeland

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!