Opprør, terror og utopi

Steve Sem-Sandberg, Peter Øvig Knudsen og Mattis Øybø

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Denne enorme ødslingen av tid; tom tid, timer å slå ihjel: gi meg en sammenheng der jeg kan virke med kraften av mitt fulle jeg.

De var unge og radikale, 68-ere. Så ble de noe mer. De ble med til et sted der ideologi helliget alle midler.

Forfatter Steve Sem-Sandberg ga i 1996 ut boka Theres der han følger den vesttyske journalisten Ulrike Meinhofs vei fra studentopprør til medlemskap i Rote Armee Fraktion. Nå oversettes boka for første gang til norsk av Bjørn Alex Herrmann og gir et sjeldent innblikk i et sinn, en tid og en gruppe som fra 1970 til 1990 terroriserte tyskere med drap og kidnappinger.

Danske Peter Øvig Knudsen forteller i sitt kritikerroste verk Blekingegadebanden om den venstreradikale grupperingen som i omtrent samme tidsperiode bedrev politisk motivert kriminalitet fra en leilighet i Blekingegaden i København og blant annet ranet banker for å finansiere forskjellig politisk virksomhet. Spørsmålet om hva som gjør unge politisk engasjerte mennesker til terrorister og drapsmenn, har aldri vært mer aktuelt. Forfatter og forlagsredaktør Mattis Øybø har undersøkt veiene inn til det ekstreme og kraften i utopien skjønnlitterært, blant annet i sin roman Ingen er alene. Nå møter han Sem-Sandberg og Knudsen til samtale.

FOTO: Blekingegadebanden, Press Forlag.

Nedjma Litteraturhuset Steve Sem-Sandberg, Peter Øvig Knudsen og Mattis Øybø

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!