Saklig søndag med Lisa Esohel Knudsen: Kulturkrig, kansellering og identitetspolitikk

Få med deg Lisa Esohel Knudsens foredrag om hvilken funksjon woke-begrepet har i samfunnsdebatten denne søndagen.

Portrett av Lisa Esohel Knudsen
Foto: Ellen Reiss

Woke er etter hvert blitt et innarbeidet begrep i offentligheten. Lisa Esohel Knudsen er nestleder i Minotenk, samfunnsdebattant og forfatter. I sin nye bok Woke: kulturkrig, kansellering og identitetspolitikk stiller hun spørsmål ved hvilken funksjon woke-begrepet har i samfunnsdebatten. Er det et meningsfullt begrep som beskriver kulturelle og politiske strømninger i vår tid? Er det blitt et samlebegrep for dem som frykter politisk korrekthet, krenkehysteri og kansellering? Eller handler advarslene mot woke egentlig om en motreaksjon på sosial endring og en utvidelse av den offentlige samtalen?

Få med deg Lisa Esohel Knudsens foredrag denne søndagen.

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!