Norsk presse i kald krig

Lørdagsforedrag ved Arnhild Skre

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Fredsrusen varte i knapt to år. Ved nyttår 1948 bragte stormaktsspenningen krigsfrykten tilbake til Europa. USA og Sovjet mistenkte hverandre for gigantiske ekspansjonsplaner, begge ville sikre innflytelsessfærer og Europa var stedet der rivaliseringen begynte. Norge holdt på blokkuavhengighet, på «brobyggingspolitikken». Men hva skjer når Tsjekkoslovakia og Finland på senvinteren får Sovjet-lydige regjeringer og ryktene begynner å gå om at Norge står som neste land på Moskvas ønskeliste?

Mediehistoriker og Aftenposten-journalist Arnhild Skre har i regi av forskningsprosjektet Norsk Presses Historie studert norske avisers holdninger i begynnelsen av den kalde krigen. Hun forteller om meningsutviklingen i pressen fra nøytralitetsforsvar til NATO-kampanje.

Wergeland Litteraturhuset Lørdagsforedrag ved Arnhild Skre

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!