Norsk Kennel Klubs Oppdretterpanel

Vi ønsker velkommen til NKK historiens første oppdretterpanel, hvor fire markante oppdrettere deltar og diskuterer ulike aspekter ved hundeavl.

Icon of a placeBerner

Icon of an id badge

Organised byNorsk Kennel Klub

Icon of a ticket

Free

Mann og hund
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen/NKK

Hvilke tanker har dagens hundeoppdrettere omkring hundeavl? I de fleste debatter har veterinærer, forskere og organisasjoner uttalt seg.

Men oppdretterne selv har i liten grad fått delta, til tross for at det er de som sitter på den praktiske erfaringen.

Derfor arrangerer NKK historiens første oppdretterpanel, hvor fire markante oppdrettere deltar og diskuterer ulike aspekter ved hundeavl.

De forteller om egne vurderinger og prioriteringer, og hva de tenker om fremtidens hundeavl. Genetisk mangfold, helse, åpen stambok og innkrysning er blant temaene som vil bli berørt.

Arrangementet vil ikke bli strømmet live.

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Berner?

This event will take place in Berner. Berner-kjelleren er en mellomstor sal i underetasjen på Litteraturhuset.

Bilde av salen Berner i kjelleren på Litteraturhuset, med et portrett av Mia Berner på veggen.

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!