Norsk forsvarspolitikk

Debatt

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Er det riktig av Norge å delta i krigen i Afghanistan? Burde vi deltatt med større styrke? Får de norske soldatene den støtten de fortjener fra politikere og opinion? Er det riktig å legge om Forsvaret? Har vi en hær som kan forsvare landet mot angrep? Hvilke militærallianser skal Norge støtte seg på i framtiden?

Det er nå åtte år siden Norge valgte å gå inn i krigen i Afghanistan. Siden den gang har mye skjedd, i Afghanistan, i Irak, i USA og verden for øvrig og med det norske forsvaret. Norges forsvar og norsk militærpolitikk har ikke gjennomgått like stor endringer siden NATO-debatten etter andre verdenskrig. Men nettopp debatten synes fraværende i dag. Vi er nå inne i den fjerde valgkampen siden de første norske styrkene dro til Afghanistan uten at verken krigen eller norsk forsvarspolitikk har vært et tema. Heller ikke i år er disse spørsmålene viet plass på fjernsynskanalenes store folkemøter.

I forkant av valget har Forsvaret selv valgt å åpne utstillingen Våre demokratiske krigere (/program/2009/09/vaaredemokratiskekrigere.html) på Litteraturhuset. Utstillingen tematiserer situasjonen for norske soldater i Afghanistan.

Litteraturhuset følger opp ved å invitere toppolitikere fra åtte partier til å diskutere norsk forsvarspolitikk i sin fulle bredde.

Deltakere:
Morten Høglund (FrP) | Michael Tetzschner (H) | Janne Haaland Matlary (KrF) | Ola Elvestuen (V) | Espen Barth Eide (Ap) | Erling Folkvord (Rødt) | Heikki Holmås (SV)

Debattledere: Henrik Hovland og Marte Michelet

Wergeland Litteraturhuset Debatt

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!