Musikk og politikk

Om historiens innvirkning på tonene

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Mozarts musikk preges av vakre harmonier og klare melodilinjer, mens den samtidige Beethoven er mørkere og mer voldsom. Hundre år før, på 1700-tallet, skapte komponister som Bach og Händel helt andre klanger med en utpreget detaljrikdom, flerstemmighet og kompleksitet. Kan musikken og komponistenes uttrykk fortelle oss noe om tiden de levde i? I likhet med all annen kunst skapes heller ikke musikk i et vakuum. Historien setter sitt stempel. Men på hvilken måte? Hvordan kan man lese historien ut av et partitur?

Erling Sandmo er historiker, radioprogramleder og musikkritiker. Som historiker har han et bredt interessefelt, som i tillegg til klassisk musikk blant annet favner kriminal- og rettshistorie. På Litteraturhuset ser han nærmere på forholdet mellom musikk og politikk, og på hvordan tidsånden puster også komponister i nakken.

Wergeland Litteraturhuset Om historiens innvirkning på tonene

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!