Minnestund for Mahmoud Darwish

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Mahmoud Darwish (13. mars 1941 – 9. august 2008) ble kalt ”den palestinske stemmen”, men var samtidig den meste kjente og elskede dikteren i den arabiske verden. Darwish var en moderniserende litterær kraft i den arabiske poesitradisjonen. Til hans minne skrev Adonis at nå er det tid for å gråte. Vi som er glad i dikt og i Darwish sine dikt spesielt, samles til minnestund på Litteraturhuset med diktlesing, samtale – med spørsmål og kommentarer fra salen – og gjenhør med Darwish som leser egne dikt (filmopptak).

Samtaledeltakere:
Gunvor Mejdell, professor i arabisk, har beskjeftiget seg med arabisk litteratur og poesi
Ulla Stang Dahl, cand.philol i arabisk, arbeider med en doktorgrad om den arabiske dikttradisjonen
Hanada Kharma, cand.philol i engelsk litteratur, arbeider med moderne arabisk litteratur

Nedjma Litteraturhuset

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!