"Man fødes ikke til kvinne..."

Tove Pettersen om Simone de Beauvoirs Det annet kjønn

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Det sies at Beauvoirs bok Det annet kjønn (1949) førte til samlivsbrudd over hele Europa. Sant er det i hvert fall at Vatikanet umiddelbart satte den på listen over forbudte bøker, og der ble den stående lenge. I dag regnes Det annet kjønn som en feministisk klassiker. Beauvoirs analyser av undertrykking og hennes frigjøringsteori har hatt betydning både innenfor og utenfor akademia. Det annet kjønn har også påvirket etterkrigstidens frigjøringsbevegelser og bidratt til kvinnebevegelsens framgang. Kvinnen er «den andre», hevder Beauvoir. Kvinner betraktes hele tiden som et avvik i en verden der mannen er normen. I sin bok tar hun et oppgjør både med kulturelle myter om hva en kvinne er. Den eksistensialistiske filosofen mener at det å være kvinne ikke er noe man blir født som, men derimot noe man formes til. Og man formes til passivitet, avhengighet og ufrihet. Tove Pettersen foreleser på kvinnedagen i serien «Bøkene som forandret verden». Hun er førsteamanuensis i filosofi og har forsket på frihets- og feminismebegrepet hos Beauvoir.

Wergeland Litteraturhuset Tove Pettersen om Simone de Beauvoirs Det annet kjønn

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!