Litterær salong 2021

Om #Metoo i litteraturbransjen

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Om #Metoo i litteraturbransjen

Bokbransjen legg i desse dagar fram tal frå ei undersøking om seksuell trakassering i bokbransjen. Denne litterære salongen er ei markering av dette.

Det blir panelsamtale om undersøkinga, der leiarar frå nokre av bransjeorganisasjonene legg fram og kommenterer tala dei har fått, og korleis vegen vidare vil bli. Sandra Lillebø leier denne samtala.

Det blir appellar og opplesingar, og førebels bidragsytarliste er:
Agnes Ravatn
Hanne Kristin Rohde
Marta Breen
Joanna Rzadowska
Tine-Jarmila Sir
Birger Emanuelsen
Pedro Carmona-Alvarez
Linn T. Sunne
Gry Strømme
Endre Lund Eriksen
Olaug Nilssen

Lykke Kristine Moen og Kristian Berg Jåtten skal synge duett.

Arrangementet er støtta av Den Norske Forfatterforening, Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening, Forfatterforbundet, Forleggerforeningen, Norsk Forfattersentrum, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Tekstallianse, Vigmostad & Bjørke, Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal, Det Norske Samlaget, Oktober Forlag, Litteraturhuset i Bergen og Litteraturhuset i Oslo.

Diverse litterære organisasjoner Digitalt Gratis - digitalt Litteraturhuset strømmer Digitalt https://www.facebook.com/events/917742465633654/ Litteraturhuset Litteraturhuset i Bergen

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!