Kvinners helse

Har kvinners helse lav status i medisinsk utdanning og forskning? Hvis svaret er ja, hva gjør vi med det?

Skulptur av to jenter
God kvinnehelse er god folkehelse. Foto: Elin Lunde, UiO

Alle i Norge, uavhengig av kjønn, skal ha likeverdige muligheter til god helse. Likevel konkluderte Kvinnehelseutvalget (NOU 2023:5) med at kvinners helse har hatt for lav status. I Nasjonal helse- og samhandlingsplan fra 1. mars 2024 slås det fast at det er behov for systematisk innlemming av kjønns- og kvinneperspektivet i utviklingen av vår felles helsetjeneste. Regjeringen foreslår en egen kvinnehelsestrategi.

Vi spør: Hvordan er kvinneperspektivet representert i medisinsk utdanning og forskning? Er kvinners helse lavt prioritert i ressursfordelingen? Hva bør en kvinnehelsestrategi inneholde?

Program

Kl. 08:00 Registrering og frokost

Kl. 08:15 Velkommen, ved visedekan Eli Feiring

Kl. 08.20 Innledninger:

 • Kjønnssensitivitet og blindsoner i utdanningene ved Det medisinske fakultet.
  • Professor Kari Nyheim Solbrække, Institutt for helse og samfunn
  • Studentrepresentant fra profesjonsstudiet i medisin (TBA)
 • Kjønnssensitivitet og blindsoner i medisinsk forskning
  • Stipendiat Marianne Natvig, Institutt for helse og samfunn
  • Forsker Siri Thoresen, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Kjønn og prioritering av ressurser: Er kvinners helse nedprioritert?
  • Professor Jonas Kinge, Institutt for helse og samfunn

Kl. 0920: Diskusjon, spørsmål og svar

Kl. 0950: Oppsummering og veien videre, ved dekan Hanne F. Harbo

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Skram?

This event will take place in Skram. Skram er den nest største salen på Litteraturhuset, lokalisert i andre etasje.

Bilde av salen Skram på Litteraturhuset med tomme stolrader

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!