Konflikter i skogen

Arr – idéhistorisk tidsskrift inviterer til panelsamtale om skogen som stridstema og konfliktsone.

Icon of a placeNedjma

Icon of a ticket

Free

Foto av unge gutter i skogen
Foto: Anders Beer Wilse/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum

Gjennom historien har skogen vært både gjenstand for konflikter og åsted for konflikter. Ofte har konfliktene vært knyttet til spørsmål om skogens verdier: hvordan den skal forvaltes, hvordan og om den skal vernes, hvem som har rett til å leve der og hvordan. Konfliktene har bl.a. stått mellom ulike skogeiere, mellom skogeiere og skogsarbeidere og mellom bedrifter og sivilsamfunn. De har også vært knyttet til kolonial vold og skillelinjer mellom stater og urfolk.

Alle disse konfliktene strekker seg inn i og fortsetter i samtida. I forbindelse med lansering av Arr-nummeret om skog (1/2024), inviterer vi derfor til panelsamtale hvor vi ønsker å se nærmere på slike konfliktlinjer, både historisk og i dag.

Innledere:

Håkon Evju er førsteamanuensis i idéhistorie, Universitetet i Oslo. Med sin artikkel i Arrs nye nummer belyser Evju ideene om husholdning, skogsbruk og avskoging som fant uttrykk i politisk-økonomiske diskusjoner i 1700-tallets Danmark-Norge.

Håkon Aspøy er forsker på Norsk institutt for naturforskning (NINA), hvor han bl.a. forsker på hvordan ulike former for kunnskapsproduksjon legger grunnlag for ulike virkelighetsforståelser, og hvordan disse er forbundet med ulike politiske interesser i skogforvaltning.

Trude Myhre er skogbiolog og seniorrådgiver i WWF Norge. Myhre er ekspert på norsk skogvern og gammel naturskog, og har markert seg som en sentral stemme i debatten om bevaring av skog i Norge.

Samtalen ledes av redaktørene for nummeret, Viktor Andersson og Thomas Østerhaug.

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Nedjma?

This event will take place in Nedjma. Nedjma er en mellomstor sal i Litteraturhusets tredje etasje.

Bilde av salen Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset med tomme stolrader.

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!