Kinas intellektuelle tradisjon

Åpningsforedrag ved professor Wang Hui

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Kina har en fire tusen år lang ubrutt skrift- og kulturtradisjon. En tradisjon som kun er formidlet og forstått i bruddstykker i Vesten. Den kanskje fremste tolkeren og eksperten av denne tradisjonen i verden i dag, er professor Wang Hui. I en rekke artikler, bøker og essays har han skrevet om forskjellene og likhetene mellom de sosiale, politiske og intellektuelle strømningene i Kina og resten av verden. I 2008 sto han på magasinet Foreign Policys liste over verdens hundre ledende intellektuelle, og han har vært gjesteprofessor ved blant annet Harvard, Stanford, Berkeley og universitetet i Bologna.

Wang Hui åpner kinesisk uke på Litteraturhuset med et originalforedrag om nettopp den kinesiske intellektuelle tradisjon, og dens likehet og ulikheter med det vi kaller vestlig filosofi.

Språk: Engelsk

Wang Hui 汪晖 (1959) er professor i kinesisk intellektuell tradisjon ved Tsinghua University i Beijing. Han har tidligere blitt utpekt blant de topp 100 offentlige intellektuelle i verden av det amerikanske magasinet Foreign Policy og har vært gjesteprofessor ved universiteter som Harvard, Stanford, Berkeley og Bologna.

Wergeland Litteraturhuset Åpningsforedrag ved professor Wang Hui

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!