Katta som var fæl til å ete

Fortellerstund på nordsamisk og norsk

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Fortellerstund på nordsamisk og norsk

Dette er eventyret om Katta som var så fæl til å ete, også kjent som Kjetta som var så fæl til å ete . Eventyret er et regleeventyr som leker med ord og rytmer. Kan du bare ett av språkene klarer du kanskje å lære et nytt ord eller to etter å ha hørt det?

Det er Vegard Bjørsmo som leser på nordsamisk. Han er sanger og skuespiller kjent fra blant annet Stjernekamp. Vegard leser sammen med Litteraturhusets barneromsansvarlig Jasdeep Singh Kalirai.

I Norge bor det mange ulike mennesker som til sammen snakker over 150 forskjellige språk! Derfor har Litteraturhuset laget «Flerspråklig fortellerstund», et digitalt arrangement for barn hvor man får høre historier og eventyr – fortalt på to språk!

Fortellerstunden er illustrert med nye tegninger av Hege Fjæra.

Arrangementet passer best for barn fra 4 år og oppover.

——————————————————————————————————————–

Dát lea máinnas bussá birra mii lei nu vuovdái, dárogillii Kjetta som var så fæl til og ete. Dát máinnas lea hoahkan mii mearkkaša ahte dat atná geardduheami, ja čielga ritmma gielas vai galgá šaddat somá lohkat máidnasa. Jus dušše máhtat dárogiela dahje dušše máhtat sámegiela, de soaittát oahppat moadde ođđa sáni maŋŋá go leat guldalan máinnastanbottu.

Dat lea Vegard Bjørsmo gii lohká máidnasa davvisámegillii. Son lea lávlu ja neavttár gii lea earret eará oassálastán Stjernekampas. Vegard lohká Girjálašvuođaviesu bargiin Jasdeep Singh Kalirai.

Norggas orrot olu iešguđetlágan olbmot, mat oktiibuot hállet badjel 150 iešguđetlágan giela! Dat lea sivva manne Girjálašvuođaviesus ráhkaduvvo “Máŋgagielat máinnastanboddu”, digitála doalut gos mánát besset guldalit muitalusaid ja máidnasiid – guovtti gillii!

Hege Fjæra lea illustreren govaid máinnastanboddui.

Doalut heivejit buorremusat mánáide geat leat 4 jagi ja boarrásat.

Litteraturhuset Digitalt Gratis - digitalt eventyrstund Digitalt For barn og unge

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!