Jubileumsfeiring ForUM 30 år

Feiring og boklansering.

Abstract bilde av lysflekker.
Ugur Akdemir / Unsplash

Forum for utvikling og miljø (ForUM) ble formelt opprettet i 1993 for å overvåke oppfølgingen av FNs toppmøte om miljø og utvikling, den såkalte Rio-konferansen, året før. 30 år senere består nettverket av rundt 60 norske organisasjoner som arbeider med utvikling, miljø, fred og menneskerettigheter.

Den 9. november feirer vi tre tiår med samarbeid om bærekraftig utvikling på Litteraturhuset i Oslo, og lanserer antologien Seier eller svik? 30 år i kamp for en bærekraftig verden. Vel møtt!

PROGRAM

Del 1 Samarbeid for bærekraftig utvikling? Perspektiver fra politisk ledelse og sivilsamfunn

Velkommen ved Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i ForUM

Samarbeid for bærekraft i takt og utakt? Samtale med politisk ledelse og representanter fra ForUM. Ledes av Andrew Kroglund. I samtalen:

  • Maria Varteressian, statssekretær i Utenriksdepartementet
  • Hilde Frafjord Johnson, tidligere utviklingsminister
  • Elin Enge, tidligere leder av Felleskampanjen for jordas miljø og utvikling, og første leder i ForUM
  • Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i ForUM

Del 2 Lansering av antologien Seier eller svik? 30 år i kamp for en bærekraftig verden

Introduksjon ved redaktør Hannah Sigriddatter Ander

Samtale mellom professor Arne Johan Vetlesen og redaktør Andrew P. Kroglund, med utgangspunkt i Vetlesens bidrag «Bærekraftig utvikling – en forfeilet idés eventyrlige karriere»

Åpen samtale med publikum

Del 3 Hvor går kampen videre?

ForUM fyller 30 år! Hvor går veien videre? Samtale med sivilsamfunn som løfter blikket og binder sammen fortid og fremtid, og med publikum. Ledes av Åsa Paaske Gulbrandsen, styremedlem i ForUM og politisk rådgiver Framtiden i våre hender. I samtalen:

  • Julie Rødje, dagglig leder i SLUG
  • Hector Ulloa, tidl. leder SAIH og policy advisor ved Skatteforsk – Centre for Tax Research
  • Aleksander Snarheim, sentralstyremedlem Natur og Ungdom

Avslutning med takk til bidragsytere

Mingling og feiring av ForUM resten av kvelden

Påmelding via mail til ida.svendsen@forumfor.no

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Berner?

This event will take place in Berner. Berner-kjelleren er en mellomstor sal i underetasjen på Litteraturhuset.

Bilde av salen Berner i kjelleren på Litteraturhuset, med et portrett av Mia Berner på veggen.

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!