Illusjonen om den amerikanske freden: Samtale mellom Frida Stranne og Jørgen Johansen

Samtale mellom Frida Stranne og Jørgen Johansen om den militære dominansen i utenrikspolitikken og medienes mangel på balanse og perspektiv.

Icon of a placeNedjma

Icon of a ticket

Free

Headerbilde av Frida Stranne, boka "Illusjonen om den amerikanske freden", og Jørgen Johansen
Foto/illustrasjon: Privat

Samtale mellom Frida Stranne og Jørgen Johansen om den militære dominansen i utenrikspolitikken og medienes mangel på balanse og perspektiv. Samtalen tar utgangspunkt i den nylig utgitte svenske boken Illusionen om den amerikanska freden. Frida Stranne er en av forfatterne av boken. Den har fått stor oppmerksomhet i den svenske debatten om NATO-medlemskap, våpeneksport til Ukraina og USA dominans i sikkerhetspolitikken.

Frqa omtale av boka: I medierna beskrivs världen allt mer i svart-vita färger. Demokrati mot diktatur. Ryssland och Kina mot USA och Europa. De civiliserade och rika nationerna mot de ociviliserade fattiga.

Daniel Ellsberg skrev om boken: «Denne boken tar opp mange helt avgjørende problemstillinger og er viktig lesing for alle som leter etter veier mot en mer fredelig framtid.»

Frids Stranne er fredsforsker ved universitetet i Halmstad, Sverige

Jørgen Johansen har jobbet som aktivist, forfatter og forsker med disse spørsmålene siden 70-tallet i store deler av verden.

Etter samtalen er det åpent for spørsmål og kommentarer.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Nedjma?

This event will take place in Nedjma. Nedjma er en mellomstor sal i Litteraturhusets tredje etasje.

Bilde av salen Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset med tomme stolrader.

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!