Hvordan sikre straffeforfølgelsen av krigsforbrytelser og folkemord internasjonalt og nasjonalt?

Forsvar folkeretten arrangerer konferanse

Banner

Bakteppet er krigen i Gaza som startet 7. oktober i fjor, men også Russlands angrepskrig mot Ukraina. Vi er alle vitne til en endeløs rekke av brudd på folkeretten – også i sanntid. Kommer sakene til å etterforskes, og vil noen bli stilt til ansvar? Hva hjelper folkeretten dersom den verken kan forhindre eller stiller noen til ansvar for at tusenvis av sivile blir drept? Kan vi gjøre noe med dette? Hva kan Norge bidra med?

Innledninger:

• Is Gaza the Graveyard of International Law? By Raji Sourani, Palestinian human rights lawyer and Director of the Palestinian Centre for Human Rights (PCHR)

• How does the international and national prosecution of war criminals work? What can be done to make the prosecution more effective? By Triestino Mariniello, Professor of Law, Liverpool John Moores University and Member of the Legal Team representing Gaza Victims before The International Criminal Court (ICC)

• Statenes plikt etter folkeretten til å straffeforfølge internasjonale forbrytelser og sikre rettsoppgjør. Ved Elizabeth Baumann, lagdommer, Borgarting lagmannsrett

• Har Israel rett til selvforsvar, og hvor langt rekker denne retten? Ved Geir Ulfstein, professor emeritus i folkerett ved Universitetet i Oslo og har vært en av lederne for PluriCourts

• Norges internasjonale arbeid for straffeforfølgelse av krigsforbrytelser og

folkemord. Ved Martin Sørby, avdelingsdirektør og nestleder i Rettsavdelingen,

Utenriksdepartementet

Debatt i plenum: Hvilke tiltak kan Norge iverksette og ta initiativ til?

Moderator: Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen i Norge

Konferansier: Forsvar folkeretten ved advokatene Sunniva Yde Aksnes og Kjell M. Brygfjeld.

Hele programmet kan lastes ned her (PDF)

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Wergeland?

This event will take place in Wergeland. Wergeland er Litteraturhusets storstue, med amfi og stolrader.

Bilde av Litteraturhusets hovedsal Wergeland

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!