Østlandsk lærerstevne: Samtalemetodikk

Hvordan samtale med barn ved bekymring for vold, overgrep og omsorgssvikt? Kurs med Harald Dean.

Portrett av Harald Dean
Foto: Privat

Gjennom foredraget lærer du praktisk samtalemetodikk for hvordan du effektivt og på en ikke-ledende måte kan kommunisere med barn når du er bekymret for at barn blir utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Dette er viktig kompetanse, fordi forskning finner at det er tydelige sammenhenger mellom hvordan voksne kommuniserer, og hva barn forteller (eller ikke forteller). Foredraget henvenderseg til både barnehage- og skoleansatte.

Harald Dean jobber som familieveileder i Barneverntjenesten bydel Vestre Aker. August 2021 debuterte han som fagbokforfatter med boken «Utforskende bekymringssamtaler: Samtaler med barn i barnehagen ved bekymring for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt (Fagbokforlaget, 2021). Han brenner for å skape mer åpenhet om tabubelagte temaer, og gjøre sensitive samtaler mer håndterbare.

Arrangementet er en del av Østlandsk lærerstevne: en uavhengig, ideell organisasjon som har som formål å samle skolefolk, barnehagepersonell og andre interesserte til kurs, orienteringer og drøftinger av aktuelle skole- og utdanningsspørsmål.

Østlandsk lærerstevne tilbyr en stor bredde i kurs og foredrag og arrangeres i nært samarbeid med OsloMet – Storbyuniversitetet. Stevnet ble arrangert første gang i 1931, og årets utgave er det 87. i rekken.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Skram?

This event will take place in Skram. Skram er den nest største salen på Litteraturhuset, lokalisert i andre etasje.

Bilde av salen Skram på Litteraturhuset med tomme stolrader

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!