Hva er universalisme i 2014?

Universalisme 2014: Debatt

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Et norsk panel har fulgt høstens foredragsrekke på Litteraturhuset hvor seks markante internasjonale forfattere og tenkere har snakket om verden slik den ser ut i dag. Seks foredrag om den universelle idé, sett fra ulike geografiske, politiske og teoretiske ståsteder.

Nå er det tid for oppsummering og svar: Har det universelle fortsatt en relevans i verden i dag? Kan høstens foredragsrekke gi oss nye blikk på eget samfunn og det fundamentet vi mener grunnloven vår er bygget på? I panelet sitter jusprofessor Ola Mestad, som er tilknyttet Forskningsrådets komité for grunnlovsjubileet, professor i kulturhistorie Helge Jordheim, forfatter og sosiolog Hannah Helseth og stipendiat ved IKOS Rana Issa. Marte Michelet styrer ordet.

Wergeland Litteraturhuset Universalisme 2014: Debatt

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!