Hun som kan se i mørket

Jamaica Kincaid, Kari Jegerstedt og Maria B. Reinertsen

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

«Hun har en helt spesiell vilje til å konfrontere mørket», har forfatteren Chimamanda Ngozi Adichie sagt om Jamaica Kincaid. 17 år gammel forlot Kincaid sitt barndomsrike, den karibiske øya Antigua, og det skulle ta tjue år før hun dro dit igjen på besøk. I bøkene sine har hun imidlertid stadig vendt tilbake dit. Hennes sjeldent selvbiografiske forfatterskap er nettopp en ærlig og uredd utforskning av dette britiske kolonirikets utkant
der fattigdommen og råskapen gjør seg gjeldende. Nå får stadig flere øynene opp for hennes litterære undersøkelser av kolonial arv.

Jamaica Kincaid holder selv fram moren som sin viktigste litterære karakter, og i 1997 ga hun ut The Autobiography of My Mother. Skildringen av kompliserte mor–datter-relasjoner er sentralt i flere av hennes bøker. Hennes siste utgivelse er romanen See Now Then fra 2013, som eren litterær portrettering av det haltende ekteskapet til mr. og mrs. Sweet.

Jamaica Kincaid startet ut skrivelivet som spaltist i The New Yorker og var tilknyttet magasinet i om lag tjue år. Hun er også litteraturprofessor på Harvards afrika- og amerikastudier.

Kari Jegerstedt er førsteamanuensis i litteratur ved Universitetet i Bergen og har blant annet forsket på svart protestlitteratur. Hun innleder nå om Kincaids forfatterskap, som er et av forfatterskapene hun setter høyest. Deretter samtaler Kincaid med journalist i Morgenbladet og forfatter Maria Berg Reinertsen.

[ENGLISH VERSION]

She who can see in the dark
Jamaica Kincaid, Kari Jegerstedt and Maria B. Reinertsen

«She has an extraordinary determination to confront the darkness», the writer Chimamanda Ngozi Adichie has said of Jamaica Kincaid. At 17, Kincaid left her childhood home, the Caribbean island Antigua, and it would be twenty years before she came back to visit. In her books, however, she keeps returning. Her exceptionally autobiographical writing is precisely an honest and fearless exploration of this island on the fringes of the British empire, where poverty and brutality prevail. More and more readers are discovering her literary explorations of the colonial legacy.

Publishing The Autobiography of My Mother in 1997, Jamaica Kincaid considers her mother to be her most significant literary character. The portrayal of complex mother-daughter relations is central to several of her books. Her last publication is the novel See Now Then from 2013, a literary portrait of the shaky marriage of Mr. and Mrs. Sweet.

Jamaica Kincaid began her writing career as a columnist in The New Yorker, and was affiliated with the magazine for around twenty years. She is also a Professor in African and African American Studies at Harvard University.

Kari Jegerstedt is Associate Professor of literature at the University of Bergen, and her work includes black protest literature. She will introduce Kincaid, whom she values highly, before Kincaid joins Morgenbladet journalist and writer Maria Berg Reinertsen in conversation.

Kjelleren Litteraturhuset Jamaica Kincaid, Kari Jegerstedt og Maria B. Reinertsen

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!