Helsepersonellkommisjonen møter motmeldingen til duell og debatt

Vi ønsker velkommen til duell og panelsamtale på Litteraturhuset 13. nov kl 18.00-20.30

Bokomslag

Helsepersonellkommisjonen presenterte sin utredning - Tid for handling, 2. februar i år. Hovedkonklusjon var at andelen ansatte i helse- og omsorgstjenesten ikke kan øke vesentlig fremover - til tross for at behovet for helsetjenester vil vokse kraftig.

Argumentene var at det er behov for arbeidskraft i andre sektorer og at vi derfor må forberede oss på at det blir flere pasienter per ansatt i fremtiden. Denne konklusjonen møtte motstand fra mange hold og førte til at en gruppe samlet seg for å levere en motmelding.

Motmeldingen ble lansert under Arendalsuka der den fikk betydelig omtale, men Helsepersonellkommisjonens leder hadde ikke mulighet til å møte forfatterne av Motmeldingen til debatt den gangen.

Nå skjer det!

Vi ønsker velkommen til duell og panelsamtale på Litteraturhuset 13. nov kl 18.00-20.30

Gunnar Bovim, lege/rådgiver og leder av Helsepersonellkommisjonen møter Randi Rosenqvist, psykiater og medforfatter av Motmeldingen, om hvordan vi skal rekruttere helsepersonell fremover og hvilke premisser som bør legges til grunn.

Erling Holmøy, samfunnsøkonom og forsker ved SSB, og leverte underlagstall til kommisjonen. Holmøy gikk tidlig ut mot hovedkonklusjonene i Tid forhandling som han mente det ikke var grunnlag for. Han vil kommentere egne tallgrunnlag og presentere sin tolkning i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Deretter blir det panelsamtale med våre fremste helsepolitikere og fagfolk - om utfordringene helsetjenestene våre står ovenfor nå som andelen eldre vil øke kraftig fremover.

Vi spør er det riktig at ikke en større andel av befolkningen både kan og må jobbe innen helse- og omsorg fremover? Hva vil bli resultatet dersom andelen ikke øker? Det handler om hvilke helsetjenester vi ønsker, og hvilke politiske grep som trengs.

Velkommen!

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Wergeland?

This event will take place in Wergeland. Wergeland er Litteraturhusets storstue, med amfi og stolrader.

Bilde av Litteraturhusets hovedsal Wergeland

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!