Fremtidens sykepleierutdanning

Hva slags sykepleierutdanning trenger vi for å ivareta fremtidens behov i helsetjenesten?

Icon of a placeNedjma

Icon of a ticket

Free

banner

Politikere og representanter for utdanningsinstitusjonene og helsetjenestene debatterer fremtidens sykepleierutdanning.

Hva slags sykepleierutdanning trenger vi for å ivareta fremtidens behov i helsetjenesten? Hvilke ambisjoner har regjeringen for utdanning av sykepleiere? Hva betyr den ferske profesjonsmeldingen for sykepleierutdanningen?

Vi tar debatten og du er invitert!

18.00

Velkommen

Ragnhild Nyhagen, fylkesnestleder i NSF Oslo

18.05

Sykepleierutdanningen under press

Lill Sverresdatter Larsen, leder i NSF

18.10

Fremtidens sykepleierutdanning -hva blir viktig?

Spørsmål fra salen underveis

Panelsamtale ledet av Anne Hafstad, ansvarlig redaktør i Tidsskriftet Sykepleien

  • Ole Henrik Krat Bjørkholt – Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (Ap)
  • Hege Bae Nyholt - Leder i Stortingets utdannings- og forskningskomite (Rødt)
  • Marit Kirkevold - Professor og dekan ved OsloMet
  • Kari Raaum Hovde - Direktør for helsefag i Oslo universitetssykehus
  • Lill Sverresdatter Larsen - Leder i NSF
  • Daniel Tørresvoll Stabu - Leder for NSF Student

19.30

Oppsummering fra panelet

19.45

Avslutning

Alle er velkomne til sosialt samvær i kafeen etter debatten!

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Nedjma?

This event will take place in Nedjma. Nedjma er en mellomstor sal i Litteraturhusets tredje etasje.

Bilde av salen Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset med tomme stolrader.

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!