Fremtiden er den stien du ikke venter deg

Åpningsforedrag ved Silvia Avallone

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Når fabrikkene stenger og en epoke er over, og alt du trodde på som barn, har gått opp i røyk, er det å tørre å prøve nye veier med et vanvidds mot det eneste som er igjen, der du må forestille deg noe som ennå ikke finnes. (Silvia Avallone)

For første gang i historien er unge italieneres framtidsutsikter dårligere enn de foreldrene deres hadde. Industrien er stort sett lagt ned, arbeidsledigheten tynger, landet er slitent. Det er ikke det gode italienske livet forfatter Silvia Avallone skriver om. Derimot er hennes prosa en presis skildring av et land i krise. Hun skapte furore med debutromanen Stål. Kulturredaktøren i svenske Aftonbladet, Åsa Linderborg, kalte den en «sensasjonelt bra debut», og romanen ble senere nominert til den prestisjetunge STREGA-prisen.

Hennes nye roman Marina Bellezza har også vakt oppsikt i Italia og utkommer nå på norsk. Romanen befester Avallones posisjon som en av de viktigste yngre europeiske forfatterne, og til tross for at fokus er på harde hverdager, skriver hun også om et potensial for endring og håp. Unge mennesker finner nye stier å gå når tidligere generasjoners opptråkkete løyper ikke lenger er farbare. I dette foredraget forteller hun om sitt syn på nåtid og framtid i sitt hjemland.

Foredraget holdes på italiensk og simultanoversettes til norsk. NB! Foredraget var opprinnelig annonsert med simultanoversettelse til engelsk. Pga. foredragets natur og for å sikre en best mulig oversettelse vil det bli tolket til norsk.

FOTO: JOANNA DEMARCO, Malta

ENGLISH VERSION
Monday January 12th 6 pM • Wergeland

The Future is the Unexpected Path
Opening lecture by Silvia Avallone
When the factories close and an era is over, and everything you believed as a child has come to nothing, the only thing left is daring, with a maddening courage, to try new roads, where you must imagine something yet non-existing. (Silvia Avallone)

For the first time in history, young Italians’ outlooks are worse than those of their parents. Industry is mostly closed down, the unemployment straining, the country worn out. It is not the good Italian life Silvia Avallone is writing about. Her prose is a precise portrayal of a country in crisis. Her debut novel Swimming to Elba caused a sensation; culture editor at Swedish daily Aftonbladet Åsa Linderborg called it a «sensationally fine debut», and it has subsequently been nominated for the prestigious Strega Prize.

Her most recent novel, Marina Bellezza, has also attracted attention in Italy, and is now available in Norwegian. The novel further strengthens Avallones position as one of the central younger European writers, and despite her focus on a harsh reality, Avallone also offers a potential for change and hope. When the ways of earlier generations no longer are valid, young people find new paths. In this lecture, Avallone will share her view on her country’s present and future.

The lecture will be held in Italian, with a simultaneous interpretation into Norwegian. PLEASE NOTE: The lecture was originally advertised with simultaneous interpretation into English. Due to the nature of the lecture and quality considerations the lecture will be interpreted into Norwegian.

Wergeland Litteraturhuset Åpningsforedrag ved Silvia Avallone

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!