Forbrytelse og straff

Lørdagsforedrag ved Ragnhild Hennum

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

I straffeloven finner man svaret på hva som er rett og galt i Norge i dag. Men loven er ikke bare interessant for domstol, politi og kriminelle; hva som er straffbart, og straffens strenghet forteller også mye om holdninger i befolkningen. Loven endres i takt med samfunnets utvikling, og senest i mai i år vedtok Stortinget at minstestraffen for voldtekt og seksuelle overgrep skulle heves. «Dagens straffelov ble laget for over hundre år siden – av og for menn», sa justisminister Knut Storberget om vedtaket. Hvordan kan straffeloven si noe om kjønnsrollemønster og likestilling i Norge i dag?

Jusprofessor Ragnhild Hennum er ekspert på norsk strafferett. Hun kommer til Litteraturhuset for å fortelle mer om den norske straffeloven og endringer de siste tiårene. På hvilken måte speiler loven det norske samfunnets utvikling og verdier?

Wergeland Litteraturhuset Lørdagsforedrag ved Ragnhild Hennum

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!