Fjernsynsvalgkampen. Fra politikermakt til journalistmakt

Lørdagsforedrag ved Sigurd Allern

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

I en moderne valgkamp er fjernsynet den dominerende arenaen. Valgkampen har blitt en medievalgkamp. Mens fjernsynsprogrammene i valgene i 1960-årene var parti- og politikerstyrt, ble de gradvis preget av at journalistene overtok regien. I vår tid insisterer både NRK og TV 2 på at kanalene ikke bare avgjør hvilke partier som skal delta i programmene, men at de også skal bestemme hvilke politikere som får representere partiene.

Professor Sigurd Allern, som arbeider med en bok om fjernsynsvalgkampens historie, retter i foredraget søkelyset mot ulike faser i denne utviklingen og drøfter i et demokratiperspektiv partienes rett til deltakelse, utviklingen av programformatene og de endrede maktrelasjonene mellom politikere og journalister i fjernsynsvalgkampen.

Amalie Skram Litteraturhuset Lørdagsforedrag ved Sigurd Allern

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!