Fascismens arv: Folkets fiender

Ved Cora Alexa Døving

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Ved Cora Alexa Døving

Fascismens kjerneforestilling er troen på at bare en gjenfødt nasjon og etnisk ‘rent’ folkefellesskap kan stoppe samfunnsforfallet. En slik nasjonal gjenfødelsesmyte innebærer en definisjon av hvem som tilhører og, like viktig, hvem som ikke tilhører folkefellesskapet. Foredraget handler om fiendebilder før og nå, både slik de fremtrer i den tyske nazismens antisemittisme og i dagens ytterliggående muslimfiendtlige høyrelandskap: Hva betyr rase og religion i de ulike formene for fremmedfiendtlighet, og hvilken rolle har konspirasjonsteorier? Hva kan vi lære av antisemittismens historie?

Cora Alexa Døving er seniorforsker tilknyttet HL-senteret, Senter for studium av Holocaust og livssynsminoriteter, og har blant annet undersøkt hvilken rolle et felles fiendebilde har spilt for både tidligere og nålevende fascister og høyreekstreme. Døving holder det tredje foredraget i serien «Fascismens arv» på Litteraturhuset, der vi ser fascismens historiske røtter i sammenheng med den politiske og sosiale utviklinga i Europa i dag.

Arrangementet er del av satsinga «Folkeopplysning» på Litteraturhuset.

Litteraturhuset Wergeland Fascismens arv Tredje foredrag i arrangementsserien «Fascismens arv» er av Cora Alexa Døving, som er seniorforsker tilknyttet Senter for studium av Holocaust og livssynsminoriteter, og blant annet har undersøkt hvilken rolle et felles fiendebilde har spilt for både tidligere og nålevende fascister og høyreekstreme. Foredraget handler om fiendebilder før og nå, både slik de fremtrer i den tyske nazismens antisemittisme og i dagens ytterliggående muslimfiendtlige høyrelandskap. Foredraget ble holdt på Litteraturhuset 5. mai 2018.

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!