Et arbeidende Europa

Holbergprisvinner Jürgen Kocka

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Hvordan har kapitalismens strukturer forandret seg de siste to hundre årene? Og hvordan har dette påvirket vanlige arbeidsfolks sosiale, økonomiske og politiske situasjon? Årets holbergprisvinner, den tyske professoren Jürgen Kocka, er kjent for sin dyptpløyende og originale forskning på europeisk borgerskap og arbeidsliv. Han har vært ledende for sosialhistorisk forskning i Tyskland og Europa siden 1970-årene, og ifølge Holbergprisens fagkomité er Kocka en av de mest innflytelsesrike historikerne som er virksomme i dag: En offentlig intellektuell, som gjennom å engasjere seg i konstruksjoner av minne og historiens politiske rolle kjemper mot eksklusjon, privilegier og ulikhet og bidrar til å fremme opplyste og demokratiske institusjoner.»

På Litteraturhuset møter Kocka professor i historie Knut Kjeldstadli, som er en av Norges mest framtredende forskerne innen sosialhistorie og arbeiderhistorie.

Amalie Skram Litteraturhuset Holbergprisvinner Jürgen Kocka

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!