Dyretikkonferansen 2023

Er kjærlighet nok? Når omsorgen for dyr går galt

Barn og sau
Fotograf: Inger Helen Stenevik

Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge.

Hensikten med konferansen er å løfte debatten om dyrs velferd opp fra skyttergravene og åpne opp for nye perspektiver, bedret forståelse, og bedre forutsetninger for sameksistens mellom dyr og mennesker.

Konferansen arrangeres av Rådet for Dyreetikk i samarbeid med andre organisasjoner.

  • Det er gratis å delta, men det krever påmelding av hensyn til begrenset plass i salen og for lunsj.
  • Meld deg på her hvis du skal delta fysisk Påmeldingsfrist torsdag 7.12.23
  • Påmelding er ikke nødvendig dersom du skal følge konferansen digitalt.

Program

10:00 – 10:10 Velkommen og praktiske opplysninger.
Knut Bøe, leder av Rådet for dyreetikk


10:10 – 10:40 Grunnlaget for empati med dyr og mennesker.
Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, UiO


10:40 – 11:00 Kjærlighet og kunnskap – henger det sammen?
Del I: Turid Buvik, atferdskonsulent, leder av Norsk atferdsgruppe for selskapsdyr


11:00 – 11:10 Pause


11:10 – 11:30 Kjærlighet og kunnskap – henger det sammen?
Del II: Morten Tønnesen, professor i filosofi, Universitetet i Stavanger

11:30 – 12:10 Når det går galt.

Karianne Muri, seniorforsker, veterinær, Veterinærinstituttet/NMBU

11:30 – 11:50 Når ønsket om å hjelpe blir skadelig: Hamstring av dyr.

11:50 – 12:10 Mishandling av dyr, barn og voksne: Hva er sammenhengene?


12:15 – 13:00 Lunsj – lett servering for de påmeldte


13:00 – 13:30 Forebygging av dyretragedier i landbruket.
Halle Arnes, fagkoordinator HMS, Norsk Landbruksrådgiving


13:30 – 13:40 Pause for opprigging til paneldebatt


13:40 – 14:50 Paneldebatt: Hvordan best forebygge vanskjøtsel og mishandling av dyr.

Foruten foredragsholderne deltar Nina Brogeland Laache fra Mattilsynet, Tone Strømsnes Olsen fra Økokrim og Anne Lise Skoie Risøen fra Dyrebeskyttelsen. Debatten ledes av Cecilie Mejdell.

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Wergeland?

This event will take place in Wergeland. Wergeland er Litteraturhusets storstue, med amfi og stolrader.

Bilde av Litteraturhusets hovedsal Wergeland

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!