Dramaturgi: Skrivekurs

Fagleg ansvarleg Asgeir Olden holder kurs om dei elementa vi bruker for å gjere tekstar levande og spennande.

Icon of a placeKverneland

Icon of a ticket1250,- inkl. enkel lunsj

Portrett av Asgeir Olden
Foto: Privat

Dette er eit kurs om dei elementa vi bruker for å gjere tekstar levande og spennande. Vi går gjennom dei eitt for eitt, og vi skal også analysere tekstar deltakarane har skrive.

Dramaturgiske verkemidlar er alt vi gjer for å få ei forteljing til å leve. Det kan vere oppbygging, handling, scener, dialog, språklege påfunn, tidsskifte, temposkifte, perspektivskifte, vendepunkt og ein heil del til. Først og fremst bruker vi ordet dramaturgi om forteljingar. I andre sjangrar kan oppbygging vere eit like greitt ord.

Nøkkelen er korleis vi byggjer opp spenninga i teksten. Somme avsnitt kan gå sakte og ha relativt få spenningselement, medan andre kan ha mykje handling og raske skift. Dette må vi gjere medvite for at spenningskurva ikkje skal bli flat og teksten tilsvarande.

Dette er eit kurs om dei elementa vi bruker for å gjere tekstar levande og spennande. Vi går gjennom dei eitt for eitt, og vi skal også analysere tekstar deltakarane har skrive.

Trykk her for påmelding.

Frist for påmelding: 6. november kl 12:00

Fagleg ansvarleg og kurslærar: Asgeir Olden
Fram til 2021 var han i femten år på Institutt for Journalistikk, der han hadde ansvaret for dei fleste av skrivekursa på instituttet. Før den tid var han journalist og redaktør, først i Sunnmørsposten, så i Dag og Tid, Bergens Tidende og Nynorsk Pressekontor. Han har skrive ni bøker, og sat som representant for Presseforbundet i Norsk Språkråd i 16 år. Han har halde ei rekkje kurs for Norsk tidsskriftforening dei siste ti åra.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Kverneland?

This event will take place in Kverneland. Kverneland er en lys sal med utsikt mot Slottsparken.

Bilde av salen Kverneland på Litteraturhuset, med en stor veggillustrasjon som viser norske forfattere, tegnet av Steffen Kverneland.

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!