Det viktige terapimangfoldet

«Nadine» og de ulike terapiretningene

Banner

Norske psykologer arbeider innen et stort mangfold av terapitilnærminger –så stort at det kan være vanskelig å orientere seg.

Tidsskrift for Norsk psykologforenings desemberutgave er et temanummeret som har som mål å belyse noen av de meste sentrale tilnærmingene som er i bruk innen psykisk helsevern i Norge.

Gjennom ti artikler får leseren presentert hva de ulike tilnærmingene betrakter som utløsende og opprettholdende faktorer for psykiske lidelser, samt sentrale intervensjoner for å oppnå endring i terapi.

På lanseringsseminaret vil representanter fra noen av tilnærmingene presentere sentrale aspekter ved sin modell.

Program:

17.30 Velkommen v/sjefredaktør Katharine Cecilia Williams

17.40 Bakgrunnen for temanummeret v/gjesteredaktør Elisabeth Schanche

17.50 Fire ulike forfattere, fire ulike tilnærminger:

  • Relasjonsrettet dynamisk terapi v/Marit Råbu
  • Emosjonsfokusert terapi v/Jan Reidar Stiegler
  • Metakognitiv terapi v/Sverre Urnes Johnson
  • Unified protocol v/Jon Vøllestad

18.50 Pause

19.00 Helene Amundsen Nissen-Lie: «Nadine» og de ulike terapiretningene. Er de likere enn vi tror, eller representerer de radikalt ulike menneskesyn? En kommentar.

19.30 KariAnne Vrabel: Persontilpasset behandling av psykiske lidelser – er det mulig?

20.00 Kort oppsummering og avslutning v/Roger Hagen

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Nedjma?

This event will take place in Nedjma. Nedjma er en mellomstor sal i Litteraturhusets tredje etasje.

Bilde av salen Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset med tomme stolrader.

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!