Det moderne Kina: Migrasjon, vekst og sosial forandring

Seminar med Leslie T. Chang, Wang Hui og Michael Dutton

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

De siste ti årene har Kina gjennomgått en utvikling, både økonomisk og sosialt, uten sidestykke i verdenshistorien. Utviklingen har også ført til enorme forandringer i Kinas demografi og vi ser i dag verdenshistoriens største arbeidsmigrasjon, innenfor Kinas landegrenser. Hvilke konsekvenser har verdenshistoriens største folkevandring for kineseres hverdag? Og hvordan har veien hit vært?

Journalist og forfatter Leslie T. Chang, professor Michael Dutton og professor i kinesisk intellektuell tradisjon Wang Hui, innleder seminaret før åpen diskusjon og samtale.

Kommentarer fra Nan Zou Bakkeli, stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og Henning Kristoffersen, sosialantropolog og forfatter av Det nye Kina.

Moderator: Philip Lote

Lesninger ved Xu Zechen og Annie Baobei

Språk: Engelsk

Wergeland Litteraturhuset Seminar med Leslie T. Chang, Wang Hui og Michael Dutton

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!