Descartes vs. Hume

Lørdagsforedrag ved Eyjólfur Kjalar Emilsson

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

På 1600-tallet var det rasjonalistene som dominerte det filosofiske feltet. Descartes og hans meningsfeller Baruch de Spinoza og Gottfried Leibniz hevdet at sansene ikke gir etterrettelig informasjon om verden. Utover 1700-tallet fikk imidlertid empirister som David Hume, John Locke og George Berkeley stadig mer gjennomslag for sine tanker om at det er sansene og ikke fornuften som legger grunnlaget for den menneskelige bevisstheten. Er det fornuften eller sansene som kan gi oss den sikreste kunnskapen?

Filosofiprofessor Eyjólfur Kjalar Emilsson forteller oss mer om empiristenes og rasjonalistenes verdenssyn denne lørdagen. Han ser også nærmere på hvordan man skal forstå medfødte ideer, og hva som blir den riktige metoden å bruke i vitenskapen.

Foredraget inngår i Litteraturhusets miniserie «Ex.phil. for voksne». Arr.: Litteraturhuset

Wergeland Litteraturhuset Lørdagsforedrag ved Eyjólfur Kjalar Emilsson

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!