Den oversette tidsklemma - Hvordan balansere ansvar for jobb og gamle foreldre?

Med en aldrende befolkning øker presset på generasjonen under de aller eldste om å yte omsorg til foreldre, og samtidig jobbe mer. Hvordan finner vi den rette balansen?

Bilde av dame som hjelper gammel dame
Foto: colourbox.com

Velkommen til et seminar hvor vi vil presentere og diskutere funn fra prosjektet «Omsorg for gamle foreldre og yrkesaktivitet». Vi spør:

Hvordan kombinerer arbeidstakere jobb og omsorg for gamle foreldre?

Hvilken effekt har omsorgsgivingen på barnas deltakelse i arbeidsmarkedet?

Hva kan gjøre det lettere for arbeidstakere å balansere jobb med omsorg for omsorgstrengende foreldre?

Vi har satt i fokus eldreomsorgstjenester som kan avlaste omsorgsgiverne, samt ordninger og tilrettelegginger for arbeidstakere med omsorgstrengende foreldre.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra AFI og NOVA, ved OsloMet og Frischsenteret, og forskerne har brukt kvalitative intervju, spørreskjemadata og registerdata for å belyse spørsmålene. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Arrangementet kan også følges på nett

Program

 • 08:30 Dørene åpnes, lett servering
 • 09:00 Åpning ved møteleder, Kåre Hagen, leder for Senter for Velferds- og arbeidslivsforskning, SVA, OsloMet
 • 09:05 Åpningsinnlegg: Arbeid og omsorg – to sider av livet, ved Ellen Bakken, statssekretær, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • 09:15 Hva innebærer det å balansere jobb og omsorg for gamle foreldre? ved Aslaug Gotehus, forsker II, AFI, OsloMet
 • 09:30 Påvirker omsorgsgivning sysselsetting og bruk av trygdeytelser? ved Elisabeth Fevang, seniorforsker Frischsenteret
 • 09:45 Hva kan gjøre det lettere å kombinere jobb og omsorg? ved Heidi Gautun, forsker I, NOVA, OsloMet
 • 10:00 Panelsamtale, hva gjør vi?

  Deltakere:
 • Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør, NHO Service og Handel
 • Kjersti Barsok, forbundsleder, NTL LO
 • Kari Østerud, direktør, Senter for seniorpolitikk
 • Torunn Wibe, spesialkonsulent, Helseetaten i Oslo kommune
 • Anita Vatland, leder, Pårørendealliansen

10:30 Vel hjem!

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Skram?

This event will take place in Skram. Skram er den nest største salen på Litteraturhuset, lokalisert i andre etasje.

Bilde av salen Skram på Litteraturhuset med tomme stolrader

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!