Den hellige krigs poesi

Elisabeth Kendall og Sigurd Falkenberg Mikkelsen

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Elisabeth Kendall og Sigurd Falkenberg Mikkelsen

Poesien står sentralt i dagliglivet i den arabiskspråklige verden. Mindre kjent er det kanskje at mange islamistledere har et nært forhold til poesien: Osama bin Laden skrev dikt, det samme gjør dagens leder av Al-Qaida, Ayman alZawahiri, mens lederen av IS, Abu Bakr al-Baghdadi, skrev sin doktorgrad om det arabiske middelalderdiktet Qur’an recitation. Jihadistisk poesi spres i dag gjennom sosiale medier og når ut med en langt større rekkevidde enn før. Med ett er arabisk poesi blitt et felt det er blitt avgjørende å ha kunnskap om.

Slik var det ikke da Elisabeth Kendall på 80-tallet bestemte seg for å studere arabisk, med ønske om en dag å kunne lese den egyptiske nobelprisvinneren Naguib Mahfouz på originalspråket. Selv om det akademiske miljøet hun snart ble en del av, satte den arabiske poesien høyt, opplevdes ikke fagfeltet hennes som viktig for særlig mange ute i den «virkelige», vestlige verden.

Men med oppblomstringen av ekstremistiske grupper og terrorhandlinger på 2000-tallet begynte verden å lete etter forklaringer. Kendalls erfaring fra felten i Jemen og undersøkelser av forbindelsene mellom arabisk poesi og radikalisering var plutselig høyaktuelle.

Kan poesien også brukes som et anti-jihadistisk verktøy? Har poesien kraft til å kunne mykne ekstremistenes hjerter? Og hvordan kan en arabisk litteraturviter hjelpe oss til å forstå situasjonen i dagens Jemen? Elisabeth Kendall samtaler med Sigurd Falkenberg Mikkelsen, mangeårig midtøstenkorrespondent og forfatter av Arabisk høst.

Samtalen vil foregå på engelsk.

Billett forfattersamtale Engelskspråklige arrangement Litteraturhuset Wergeland https://litteraturhuset.ticketco.events/no/nb/e/den_hellige_krigs_poesi

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!