Boklansering: Grønt sosialt arbeid Grønn omstilling i helse- og sosialfaglig praksis

Denne antologien utforsker sosialfaglige løsninger og knytter klimahensyn til sosialarbeideres praksis.

Icon of a placeSkram

Icon of an id badge

Organised byFagbokforlaget

Icon of a ticket

Free

Book cover

Begrepet "green social work" brukes hyppig internasjonalt, men det finnes lite faglitteratur på norsk. Før nå. Som sosialarbeidere vet vi at kriser rammer hardest dem som har det vanskelig fra før.

Denne antologien utforsker sosialfaglige løsninger og knytter klimahensyn til sosialarbeideres praksis. Fellesorganisasjonen (FO), fagforeningen for sosialarbeidere, bidrar til å adressere sentrale spørsmål rundt dette med boken «Grønt sosialt arbeid — Grønn omstilling i helse- og sosialfaglig praksis».

PROGRAM:
Velkommen ved Ellen Aspelund, redaktør i Fagbokforlaget

Grønn omstilling i helse- og sosialfaglig praksis
Hanne Glemmestad, Marit Selfors Isaksen og Ole Henrik Kråkenes

Grønt sosialt arbeid og menneskerettigheter
Robyn Grøndahl, Siri Eriksen og Ann-Marit Sæbønes

Friluftsliv på barnevernsinstitusjoner
Joakim Jiri Haaland

Klimapolitikkens virkninger og mulighet for deltakelse for lavinntektsgrupper
Sara Heidenreich og Robert Næss

Grønt sosialt arbeid som revitalisering av samfunnsarbeidet?
Ole Petter Askheim og Clemet Askheim

Økosorg og klimaangst som sosiale og politiske reaksjoner – og hva kan sosialarbeidere gjøre.
Knut Ivar Bjørklyhaug

Hvordan kan sosialarbeidere bidra i det grønne skifte?
Hege Bae Nyholt, Rødt


Enkel servering.


Salg av boken.

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Skram?

This event will take place in Skram. Skram er den nest største salen på Litteraturhuset, lokalisert i andre etasje.

Bilde av salen Skram på Litteraturhuset med tomme stolrader

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!