Boklansering: De motvillige

Bokpresentasjon ved Kristian Ilner og kommentar ved Jonas Bals

Icon of a placeBerner

Icon of an id badge

Organised by Dinamo Forlag

Icon of a ticket

Free

Bilde av en demonstrasjon i Russland
Foto: Privat

Forfatter Kristian Ilner presenterer sin ferske bok De motvillige. Historiker og forfatter Jonas Bals kommenterer.

Da Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022 kulminerte det russiske regimet under Putin i brutalitet. Krigen ryster en hel verden. For mange har det blitt en vekker som gjør at vi må se på den geopolitiske situasjonen med nye og mer kritiske øyne. Presidenten hadde stor støtte i det russiske folk, men det fantes – og finnes – også regimemotstand i landet. Tilsvarende fantes det motkrefter i Det tredje riket under Adolf Hitlers Tyskland 1933-1945. De motvillige ser nærmere på regimemotstand som fenomen i fortid og nåtid, med utgangspunkt i tysk og russisk historie.

De store spørsmålene som boka forsøker å besvare er: hvem er de motvillige, hvilke krefter er de del av, og hvilken betydning har de?

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Berner?

This event will take place in Berner. Berner-kjelleren er en mellomstor sal i underetasjen på Litteraturhuset.

Bilde av salen Berner i kjelleren på Litteraturhuset, med et portrett av Mia Berner på veggen.

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!