Blod, møkk og metall: Et seminar om mannshistorie

I anledning mannsdagen arrangerer Kilden kjønnsforskning.no seminar om mannshistorie.

Icon of a placeKverneland

Icon of a ticketFree

Foto av hvalfangere
Foto: Hvalfangstmuseets fotosamling

Hva slags intimitet oppsto blant hvalfangerne? Hvordan var kameratskapet mellom oljedykkerne? Og var ansvarlighet en maskulin norm i etterkrigstiden?

I anledning mannsdagen arrangerer Kilden kjønnsforskning.no seminar om mannshistorie. Kilden har invitert tre forskere som har sett på mannlige fellesskap og maskulinitet i en historisk sammenheng til å snakke om forskningen sin.

PROGRAM:

13.00–13.05: Velkommen ved Johannes Waage Løvhaug, fungerende direktør for Kilden kjønnsforskning.no

13.05–13.25: Tor Gunnar Tollaksen: "Petroleumsdykkere: En historie om omsorg og kameratskap". Norske petroleumsdykkere i Nordsjøen 1966–1980.

13.25–13.45: Hilde Gunn Slottemo: "Ansvarlighetens menn. Menn og maskulinitet i etterkrigstidas industrisamfunn"

13.45–14.05: Espen Ytreberg: "En verden av menn: Hverdagsfotografier fra den industrielle hvalfangstens historie"

14.05–14.15: PAUSE

14.15–15.00: Panelsamtale med innlederne ledet av Simon Gramvik, forskningsjournalist i Kildens nyhetsmagasin.


Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.

Do you want to rent Kverneland?

This event will take place in Kverneland. Kverneland er en lys sal med utsikt mot Slottsparken.

Bilde av salen Kverneland på Litteraturhuset, med en stor veggillustrasjon som viser norske forfattere, tegnet av Steffen Kverneland.

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!