AVLYST: Forbudte bøker: Bastarder og barnebøker

Foredrag ved Nisrin Barkouki

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Forbudte bøker Foredrag ved Nisrin Barkouki

-Arrangementet er dessverre avlyst.-

Hvem som er litteraturens lesere, blir ofte et eget påskudd for forbud og sensur, og ingen steder er dette tydeligere enn i litteratur for barn og unge. Barnebøker blir stadig revidert og endret i møte med nye konvensjoner og normer, både eksplisitt og under overflaten, og oversatt barnelitteratur må i større grad tilpasse seg mottagernasjonen.

Internasjonalt snakker vi gjerne om statlig sensur av upassende innhold, men her hjemme i Norge tar «forbudene» ofte mindre synlige former. Tidligere i år raste debattene om endringer i bøkene til Roald Dahl, og diskusjoner om hva som er passende for barn ble igjen på moten.

Hvilke former for forbud finner vi hos barnelitteraturen, og hvordan rammes litteratur for barn og unge annerledes enn voksenlitteratur?

Nisrin Maktabi-Barkouki er direktør for Norsk barnebokinstitutt, tidligere seksjonsleder i Deichman, og har lang fartstid i Nasjonalbiblioteket og Det flerspråklige bibliotek. Hun vil snakke om hva som gjør barnelitteraturen særlig utsatt for sensur og forbud, og betydningen dette har der lesing anses som viktigst.

I foredragsserien Forbudte bøker kaster Litteraturhuset lys over måtene litteratur forbys, sensureres og undertrykkes på, historisk og i dag.

-Arrangementet er dessverre avlyst.-

Litteraturhuset Skram (2. et) Avlyst https://litteraturhuset.ticketco.events/no/nb/e/forbudte_boeker_bastarder_og_barneboeker_ved_nisrin_barkouki Folkeopplysning Politikk og samfunn Arrangementet er dessverre avlyst.

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!