Autonomi kontra omsorg?

Om dilemmaer i psykiatripolitikken.

Illustrasjon av hender i lenker
illustrasjonen: Arne Nøst/Aftenposten; for Randi Rosenqvist (midterste portrettbilde): Aftenposten; for de to siste portrettbildene: Stortinget.

Seminaret vil drøfte psykiatripolitikken i Norge, med særlig henblikk på nedbyggingen av døgnplasser og lovgivningen rundt tvangsbruk.

De siste 50 årene har antallet døgnplasser i psykiatrien blitt redusert med 80% pr. innbygger. I stedet har kommunene i vid utstrekning fått ansvar for å bosette mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Idealet har vært å redusere stigmatisering og institusjonalisering, styrke respekten for pasientenes menneskerettigheter og bidra til økt integrasjon i samfunnet.

Av tilsvarende grunner har man modifisert tvangslovgivningen, slik at det mot pasienter med samtykkekompetanse bare kan brukes tvang ved akutt fare for liv og helse

Intensjonene bak disse reformene har utvilsomt vært de beste, og for noen pasienter har det sikkert ført til økt livskvalitet.

Helhetsbildet fortoner seg imidlertid mer og mer bekymringsfullt, både med hensyn til den enkelte pasients faktiske muligheter for et verdig liv og for samfunnsvernet.

Hvordan skal vi som samfunn balansere hensynet til pasientenes autonomi med deres behov for omsorg? Hvordan skal vi best ivareta samfunnsvernet i møte pasienter som kan være farlige, uten å stigmatisere psykisk syke generelt og uten å vende tilbake til tidligere tiders vidtgående innesperring «for sikkerhets skyld»?

Program

09.30–09.50 Kai Østberg, professor i historie USN:
Fra én grøft til en annen. Tanker fra en pårørende om de psykiatripolitiske utopier som har rådet grunnen siden nedleggelsen av Reitgjerdet.

09.50–10.10 Randi Rosenqvist, pensjonert rettspsykiater:
Idealer og realiteter i behandlingen av de sykeste. Hva må gjøres?

10.10–10.30 Pål Iden, spesialist i samfunnsmedisin og direktør i Ukom (Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten)
Kongsberg-drapene og samfunnsvernet innenfor psykisk helse: Om erfaringer med psykotiske pasienter med økt voldsrisiko utenfor institusjon.

10.30–10.40 Pause

10.40–11.00 Stortingsrepresentant Tone Trøen (H), leder i Helse- og omsorgskomiteen:
Hva har vært tanken bak nedbygging av døgnplasser og innstramming av tvangsbruk – og hva er Høyres planer framover?

11.00–11.20 Stortingsrepresentant Seher Aydar (Rødt):
En radikal visjon for ivaretagelse av de sykeste – og av samfunnsvernet.

11.20–11.40 Pause med servering av bakverk

11.40–12.00 Joachim Kjennerud, seniorrådgiver i Mental Helse:
Argumentene for en human psykiatripolitikk, med respekt for pasientens autonomi.

12.00–13.00 Spørsmål og debatt. Innledere og salen.
Debattleder: Førsteamanuensis Eirik Brazier, USN

Arrangementet er støttet av Fritt Ord

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Skram?

This event will take place in Skram. Skram er den nest største salen på Litteraturhuset, lokalisert i andre etasje.

Bilde av salen Skram på Litteraturhuset med tomme stolrader

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!