Arbeiderlitteratur

Med Kristian Lundberg og Kjartan Fløgstad

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Hva er og hva kjennetegner arbeiderdiktning? Og hva skiller den tradisjonelle industridiktningen fra den såkalte nye arbeiderlitteraturen? Arbeiderdiktningen har tradisjonelt en sterk posisjon i skandinavisk litteratur. Fra industrisamfunnets fremvekst til dagens postindustrielle samfunn har det fysiske arbeidet vært et viktig tema. Den nye arbeiderklassen står også sentralt i den nyere samtidslitteraturen, blant annet hos svenske Kristian Lundberg. Yarden, som kom ut på norsk tidligere i år, er en personlig roman om Lundbergs omvendte klassereise, fra middelklassens konforme forfattertilværelse ned til vikarbyråenes underverden på Malmös havnetransport. Klassereise og avindustrialisering er også et gjennomgående tema for store deler av Kjartan Fløgstads forfatterskap. «Sorga over tapet av industribyen Oslo er sorga over utopien som blei borte», skriver han i Osloprosessen (2000), og i romanen Dalen Portland fra 1977, skildrer han det norske industrisamfunnets avvikling, konsentrert om det fiktive industristedet Lovra.

Lundberg og Fløgstad kommer til Litteraturhuset sammen med journalist og litteraturviter Karin Haugen, for å diskutere arbeiderdiktningens historiske tradisjon og poetikk. Etter arrangementet viser vi den norske kultfilmen Ungen, fra 1938, basert på boka til Oskar Braaten.

Wergeland Litteraturhuset Med Kristian Lundberg og Kjartan Fløgstad

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!