Anine Kierulf

Ytringsfrihetskommisjonen

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Litteraturhusets ytringsfrihetskommisjon Ytringsfrihetskommisjonen

Samtidig som regjeringen nedsetter en ny ytringsfrihetskommisjon lager Litteraturhuset sin egen. Hvert kommisjonsmedlem leverer sitt bidrag i form av et halvtimes foredrag, der de er bedt om å svare på de samme spørsmålene:

– Er ytringsfriheten truet i dag, og i så fall av hvem eller hva?
– Hvordan har ytringsklimaet forandret seg de siste tjue årene?
– Hva skal til for å oppfylle Grunnlovens paragraf om at «ytringsfrihet skal finne sted»?

Anine Kierulf er jurist, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og en av Norges fremste eksperter og viktigste stemmer i debatten om menneskerettigheter og ytringsfrihet.

Åsa Linderborg, som også skulle holde sitt foredrag i dag, har dessverre måttet melde frafall pga sykdom. Foredraget til Kierulf etterfølges i stedet av en kort samtale mellom Kierulf og Litteraturhusets leder Susanne Kaluza.

Litteraturhuset Wergeland

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!