Alternativer til krig veier til fred

Konferanse om Ukrainakrigen og dens internasjonale konsekvenser.

Icon of a placeWergeland

Icon of a ticket200 / 150 (Billetter til overføring tilgjengelig)

Bilde av Stopp krigen i Ukraina-plakat og en person i bakgrunnen
iStock: Drazen Zigic

Kjøp billett til hovedsalen Wergeland. (UTSOLGT)

Kjøp billett til Nedjma (overføring til storskjerm i salen)..

Konferansens innledere vil rette søkelyset mot årsakene til krigen, dens internasjonale dimensjoner og konsekvenser, samt mulige alternativer og strategier for å få slutt på den. Målet er å bringe inn andre perspektiver på krigen og krigens utvikling enn de som i lang tid har preget debatten både i og utenfor dagens nyhetsmedier.

Første del av konferansen (10:00–12:15) er engelskspråklig. Internasjonale hovedinnledere er Susan Watkins, redaktør av det britiske tidsskriftet New Left Review og professor Wolfgang Streeck, tidligere direktør for Max Planck Institute for the Study of Societies i Köln. De vil i en etterfølgende paneldebatt møte professor Øyvind Østerud (UiO) og seniorforsker Sverre Lodgaard (NUPI).

Annen del av konferansen (med innledninger på norsk og svensk) starter 13:00. Her vil professor Sigurd Allern innlede om temaet «Krig, propaganda og ytringsfrihet». Den svenske statsviteren Frida Stranne vil rette et kritisk søkelys mot Sveriges raske forsvarspolitiske omsvingning, «fra ‘due’ til ‘hauk’ uten debatt». Forsker Julie Wilhelmsen (NUPI) vil snakke om «Russlands krig i Ukraina og Ukraina-krigens konsekvenser for Russland» mens dosent Arne Overrein (UiT) vil ta opp temaet «realisme og moralisme i internasjonal politikk». I den avsluttende paneldebatten om konferansens hovedtema, «Alternativer til krig – veier til fred» er deltakerne to tidligere, internasjonalt erfarne norske diplomater, Kai Eide, samt Synne H. Bjørkbæk, Rødts representant i Forsvarskommisjonen og Jørgen Johansen, redaktør og fredsforsker.

Se fullt program.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Wergeland?

This event will take place in Wergeland. Wergeland er Litteraturhusets storstue, med amfi og stolrader.

Bilde av Litteraturhusets hovedsal Wergeland

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!